Wybierz kategorię - porady prawne

 
cena od:
59 PLN

Prawo cywilne


 • umowy
 • własność i posiadanie
 • dobra osobiste
 • gwarancja i rękojmia
 • prawa konsumenta
 • sprawy mieszkaniowe
 • odszkodowania
 • upadłość konsumencka
 • i inne
Zobacz przykład Zamów poradę
cena od:
59 PLN

Prawo rodzinne


 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • wspólność i rodzielność majątkowa
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • adopcja
 • opieka i kuratela
 • i inne
Zobacz przykład Zamów poradę
cena od:
59 PLN

Prawo spadkowe


 • dziedziczenie ustawowe
 • testament
 • postępowanie spadkowe
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • zapis i polecenie
 • podatek od spadku
 • i inne
Zobacz przykład Zamów poradę
cena od:
59 PLN

Prawo pracy


 • umowa o pracę (zawarcie, rozwiązanie, wygaśnięcie)
 • wynagrodzenie za pracę
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • czas pracy
 • urlopy pracownicze
 • bezpieczeństwo i higienia pracy
 • układy zbiorowe pracy
 • łamanie praw pracownika
 • i inne
Zobacz przykład Zamów poradę
cena od:
59 PLN

Prawo karne


 • zasady odpowiedzialności karnej
 • kary i środki karne
 • zatrzymanie i środki zapobiegawcze
 • poszukiwanie oskarżonegi i list gończy
 • śledztwo i dochodenie
 • akt oskarżenia
 • wyrokowanie i wyrok łączny
 • koszty procesu
 • i inne
Zobacz przykład Zamów poradę
cena od:
59 PLN

Prawo administracyjne


 • terminy załatwiania spraw
 • zasady doręczeń
 • zasady postępowania administracyjnego
 • decyzja administracyjna
 • uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji
 • beżczynność organu
 • przewlekłość postępowania
 • opłaty i koszty postępowania
 • i inne
Zobacz przykład Zamów poradę
cena od:
59 PLN

Prawo gospodarcze


 • działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółki osobowe
 • spółki kapitałowe
 • łączenie spółek
 • przekształcanie i podział spółek
 • koncesje i zezwolenia
 • KRS
 • i inne
Zobacz przykład Zamów poradę
cena od:
59 PLN

Prawo nieruchomości


 • własność i użytkowanie wieczyste
 • służebności gruntowe
 • prawo mieszkaniowe
 • ochrona praw lokatorów
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • dodatki mieszkaniowe
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • prawo budowlane
 • i inne
Zobacz przykład Zamów poradę
cena od:
59 PLN

Prawo ubezpieczeń społecznych


 • emerytury
 • renty
 • dodatki do rent i emerytur
 • świadczenie przedemerytalne
 • otwarte fundusze emerytalne
 • zasiłki
 • niezdolność do pracy i inwalidztwo
 • ZUS
 • i inne
Zobacz przykład Zamów poradę
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.