Wybierz kategorię - pisma procesowe

 
cena od:
99 PLN

Prawo cywilne


 • pozew i odpowiedź na pozew
 • apelacja
 • zażalenie
 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
 • sprzeciw / zarzuty od nakazu zapłaty
 • skarga na czynności komornika
 • powództwo przeciwegzekucyjne
 • i inne
Zobacz przykład Zamów pismo
cena od:
99 PLN

Prawo rodzinne


 • pozew o rozwód z orzekaniem / bez orzekania o winie
 • pozew o separację
 • pozew o podwyższenie / obniżenie alimentów
 • pozew o ustalenie nieistnienie obowiązku alimentacyjnego
 • pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
 • i inne
Zobacz przykład Zamów pismo
cena od:
99 PLN

Prawo spadkowe


 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • wniosek o zmianę postanowienie o stw. nabycia spadku
 • wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • wniosek o zobowiązanie do złożenia testamentu
 • wniosek o zabezpieczenie spadku
 • pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • pozew o zachowek
 • wniosek o dział spadku
 • i inne
Zobacz przykład Zamów pismo
cena od:
99 PLN

Prawo pracy


 • pozew o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami
 • pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin
 • pozew o zapłate odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • pozew o uznanie wypowiedzenie za bezskuteczne
 • pozew / wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 • pozew o wypłate odprawy emerytalnej / rentowej
 • pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop
 • i inne
Zobacz przykład Zamów pismo
cena od:
99 PLN

Prawo karne


 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • zażalenie na odmowę wszęcia postepowania
 • zażalenie na umorzenie postępowania
 • wniosek o odroczenie wykonania kary
 • wniosek o zatarcie skazania
 • wniosek o warunkowe zwolnienie
 • wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
 • apelacja
 • i inne
Zobacz przykład Zamów pismo
cena od:
99 PLN

Prawo administracyjne


 • wniosek o wszczęcie postępowania administarcyjnego
 • zażalenie / skarga na bezczynność organu
 • skarga na przewlekłość postępowania
 • odwołanie od decyzji administracyjnej
 • wniosek o sprostowanie / uzupełnienie decyzji
 • wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 • wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
 • skarga do NSA
 • i inne
Zobacz przykład Zamów pismo
cena od:
99 PLN

Prawo gospodarcze


 • pozew o świadczenie pieniężne w sprawie gosp.
 • odpowiedź na pozew w sprawie gospodarczej
 • pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu
 • pozew o wyłaczenie wspólnika
 • rejestracja spółek handlowych
 • wniosek dłużnika / wierzyciela o ogłoszenie upadłosci
 • wniosek o wpis do rejetru dłużników niewypłacalnych
 • wniosek o wszczęcie egzekucji
 • i inne
Zobacz przykład Zamów pismo
cena od:
99 PLN

Prawo nieruchomości


 • wniosek o zniesienie współwłasności
 • wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wniosek o ustanowienie / zniesienie służebności
 • wniosek o założenie księgi wieczystej
 • wniosek o podział / rozgraniczenie nieruchomości
 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 • wniosek o pozwolenie na budowę
 • i inne
Zobacz przykład Zamów pismo
cena od:
49 PLN

Prawo ubezpieczeń społecznych


 • odwołania od decyzj ZUS w sprawach:
 • dotyczących ustalenia kapitału początkowego
 • odmowy przyznania zasiłku chorobowego
 • odmowy przyznania zasiłku macierzyńskiego
 • odmowy przyznania zasiłku opiekuńczego
 • odmowy przyznania renty z tyt. niezdolności do pracy
 • odmowy prawa do wcześniejszej emerytury
 • odmowy przyznania renty rodzinnej
 • i inne
Zobacz przykład Zamów pismo
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.